Еңбектері

Еңбектерінің хронологиялық көрсеткіші

Е.Б. Бекмахановтың монографиялары мен оқу құралдары

Е.Б. Бекмахановтың редакциясымен және қатысуымен шыққан еңбектер (рецензиялар және алғы сөздер)

                   
Павлодар қ., С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, Білім беруді ақпараттандыру орталығы
Авторлық құқықтар © 2013 Е.Бекмаханов сайты.